Cursusrooster najaar 2018


Proeflessen voor beginners

(€5) Pand 18, Sint Josephstraat 18, den Bosch
Dinsdag 11 september 19:30-20:30 uur
Dinsdag 18 september 19:30-20:30 uur

Wil je instromen bij een van de vervolgcursussen, informeer dan naar de mogelijkheden.

Cursusrooster dinsdagavond

Basis 1 (geen danservaring vereist)
19:30-20:45
12 lessen van vijf kwartier 25 september t/m 18 december muv 6 november
€180

Basis 2/Halfgevorderd
21:00-22:30

13 lessen van anderhalf uur 18 september t/m 18 december muv 6 november
€234

Cursusrooster Donderdagavond

Gevorderd
19:30-21:00
13 lessen van anderhalf uur 20 september t/m 20 december muv 8 november
 €234

Vergevorderd
21:15-22:45
13 lessen van anderhalf uur 20 september t/m 20 december muv 8 november
€234

Volg je 2 cursussen, dan krijg je 25% korting op het totaalbedrag


Het cursusbedrag graag voor aanvang van de eerste les overmaken op

Giro NL09 INGB 0001 1204 99 ten name van W.M. van de Boer onder vermelding van dag en cursusniveau
Heb je een bijstandsuitkering, AOW of ben je student, vraag dan naar de kortingsmogelijkheden.